Chính sách bảo mật

Chúng ta là ai

Địa chỉ trang web của chúng tôi là: https://mkbetvn.com/

Bình luận

Khi khách truy cập để lại nhận xét, chúng tôi thu thập dữ liệu hiển thị trong biểu mẫu nhận xét cũng như địa chỉ IP của khách truy cập và chuỗi tác nhân người dùng trình duyệt để giúp phát hiện thư rác.

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn gọi là hàm băm) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xác nhận xem bạn có sử dụng dịch vụ hay không. Chính sách quyền riêng tư cho dịch vụ Gravatar có tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi phê duyệt bình luận của bạn, ảnh hồ sơ của bạn sẽ được hiển thị công khai bên cạnh bình luận của bạn.

Phương tiện truyền thông

Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web này, bạn nên tránh tải lên những hình ảnh có nhúng thông tin vị trí địa lý (EXIF GPS). Khách truy cập vào trang web này sẽ có thể tải xuống và trích xuất thông tin vị trí từ hình ảnh trên trang web này.

Cookie

Nếu bạn để lại nhận xét trên trang web của chúng tôi, bạn có thể chọn lưu tên, địa chỉ email và địa chỉ trang web của mình vào cookie. Điều này là để thuận tiện cho bạn bằng cách không phải điền lại các trường liên quan khi bạn bình luận. Những cookie này sẽ tồn tại trong một năm.

Nếu bạn truy cập trang đăng nhập của chúng tôi, chúng tôi sẽ đặt cookie tạm thời để xác nhận xem trình duyệt của bạn có chấp nhận cookie hay không. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và bị loại bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập nhiều cookie để lưu thông tin đăng nhập và tùy chọn hiển thị màn hình của bạn. Cookie đăng nhập tồn tại trong hai ngày và cookie tùy chọn màn hình tồn tại trong một năm. Nếu bạn chọn “Ghi nhớ tôi”, bạn sẽ duy trì trạng thái đăng nhập trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, các cookie được sử dụng để đăng nhập sẽ bị xóa.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài viết, chúng tôi sẽ lưu một cookie bổ sung trong trình duyệt của bạn. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và chỉ ghi lại ID của bài viết bạn vừa chỉnh sửa. Cookie này sẽ vẫn có sẵn trong một ngày.

Nội dung được nhúng từ các trang web khác

Các bài viết trên trang này có thể chứa nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động không khác nếu bạn truy cập trực tiếp vào các trang web khác đó.

Các trang web này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng tính năng theo dõi bổ sung của bên thứ ba và giám sát sự tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm cả việc theo dõi bạn và nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đăng nhập vào trang web đó.

Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với ai

Nếu bạn yêu cầu đặt lại mật khẩu, địa chỉ IP của bạn sẽ được bao gồm trong email đặt lại mật khẩu.

Chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn trong bao lâu

Nếu bạn để lại nhận xét, nhận xét và siêu dữ liệu của nó sẽ được lưu vô thời hạn. Chúng tôi làm điều này để mọi nhận xét tiếp theo có thể được nhận dạng và phê duyệt tự động thay vì giữ chúng trong hàng đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đã đăng ký của trang web này, chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân do người dùng cung cấp trong hồ sơ của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của mình) và quản trị viên trang cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Bạn có những quyền gì đối với thông tin của mình

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa tất cả dữ liệu cá nhân về bạn. Điều này không bao gồm dữ liệu mà chúng tôi bắt buộc phải giữ lại cho các nhu cầu hành chính, quy định hoặc bảo mật.

Dữ liệu của bạn sẽ được gửi đến đâu

Nhận xét của khách truy cập có thể được kiểm tra bằng dịch vụ giám sát thư rác tự động.